Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Как да си отворя магазин?

18 мар.
Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Как да си отворя магазин?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашият магазин, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

 1. За помещението в което ще се осъществява търговска дейност, трябва да имате подписан договор за наем или документ за собственост.
 2. Промяна в статута се извършва, когато помещението не е със статут търговски обект. Процеса за промяна на статута отнема няколко месеца- в зависимост от съответната община и документите с които разполагате или е необходимо да бъдат изготвени допълнително.

3. Юридическо лице – търговец (или ЕТ), което да осъществява търговската дейност

 1. За магазините за хранителни стоки се извършва регистрация към Областна Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – по адрес на търговското помещение, не по адрес на регистрация на фирмата, която го стопанисва.
 2. Трябва да имате разработена система за самоконтрол и за управление безопасността на храните. Основните точки, които трябва да съдържа тази система за следните:
 • Описание на сгради, помещения и технологично оборудване.
 • Приемане на храни и опаковъчни материали. Подбор на доставчиците.
 • Съхранение на хранителните продукти и опаковъчните материали.
 • Поддържане санитарно-хигиенното състояние на обекта.
 • Лична хигиена и поведение на персонала
 • Обучение на персонала.
 • Контрол върху вредителите.
 1. За съответните позиции, които се контролират са необходими книги, в които да вписвате направените проверки и отстранените несъответствия. Необходими книги и документи, за малък магазин за хранителни стоки с хладилни съоръжения са следните:
 • Касова книга
 • Паспорт и свидетелство на касовия апарат
 • График/Заповед за използване на платените годишни отпуски
 • Дневник за бракуване на хранителни продукти
 • Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
 • Дневник за личната хигиена на персонала
 • Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики
 • Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта
 • Дневник за проведени ДДД мероприятия дезинсекция, дератизация
 • Дневник за температурния режим на хладилните системи
 • Книга за начален инструктаж
 • Книга за периодичен инструктаж-няма да им я печатам
 • Книга за похвали и оплаквания
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Регистър на предявените рекламации
 1. Служителите в магазина и Управителя, трябва да имат лични здравни книжки заверени от съответната Районна Здравна Инспекция по адресна регистрация на служителя.
 2. За служителите в магазина и управителя – трябва да са проведени прегледи от личния лекар и да е направено манту. Валидността на прегледите е една календарна година, преди изтичане на тази година, прегледите трябва да бъдат извършени отново.
 3. Служителите в обекта, трябва да имат трудови договори и трудови книжки.
 4. Необходимо е да имате касов апарат, с връзка към НАП и към него да са приложени Удостоверение (свидетелство за експлоатация) и попълнен паспорт. Оригиналите или копия от описаните документи, трябва да бъдат на разположение в магазина.
 5. След регистрацията в ОДБХ, се извършва и регистрация в общината по местонахождения на обекта за работно време и време за зареждане. Това не се извършва във всички общини в България- за град София е задължителна.
 6. Удостоверенията от ОДБХ и от общината или техния копия, трябва да са налични в магазина.
 7. Акциз за търговия с алкохолни изделия не се издава.
 8. Удостоверение за търговия с тютюневи изделия се извършва от съответната митническа служба по местонахождения на обекта. Копие или удостоверение от този документ, трябва да присъства в обекта.
 9. Може да се извърши ДДС регистрация на търговеца- доброволна или при оборот от 50 000 лв за последните календарни дванадесет месеца. ДДС регистрацията вече не е задължителна за търговия с тютюневи изделия или алкохол
 10. В помещението не може да се пуши и това трябва да е оказано с табела
 11. Не се продават алкохолни и тютюневи изделия на лица, под 18 години- отново трябва да е оказано с табела.
 12. Специални места за продажба на тютюневи изделия, трябва да са отделени от останалите стоки и не трябва клиентите да имат свободен и пряк достъп до тези места
 13. Трябва да е оказано работното време на обекта, както и отговорник на обекта
 14. Етикетите на стоките, трябва да отговорят на Наредбата за етикетиране на стоките- цените да са посочени в български лева, да е посочена вида и произхода на стоката, както и посочената цена за какво количество е.
 15. Ако поставяте рекламна или указателна табела, тя трябва да е с разрешително от общината по местонахождение на обекта. Разрешителното се издава след предоставяне на проектна документация.

Как да си отворя магазин за хранителни стоки?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашият магазин, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

One comment

 1. Здравейте! Имам нужда от помощ! Стартирам малък обект, предназначен за продажба на био продукти, както и фермерски колбаси и млечни. До тук, освен договорът за наем, имам пуснато заявление в Агенцията по Храните. Снабдила съм се с дневниците от Системата за самоконтрол, но останалите неща не са ми ясни. Какво паралелно мога да направя, докато очаквам проверката от Агенцията по храните?

  Отговор

Напишете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.