Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Цени

Цени на счетоводни услуги в Счетоводна Кантора СК Консулт 11 ЕООД

Пакет за фирми нерегистрирани по ЗДДС, предлагащи услуги

Пакет за фирми регистрирани по ЗДДС, предлагащи услуги

 • Документооборот до 30 броя месечно
 • Осчетоводяване на 1 банкова сметка
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 2 души
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 120.00лв./месец

 • Документооборот до 30 броя месечно
 • Осчетоводяване на 1 банкова сметка
 • Завеждане до 2 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 2 души
 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 180.00лв./месец

Пакет за фирми нерегистрирани по ЗДДС, извършващи търговия

Пакет за фирми регистрирани по ЗДДС, извършващи търговия

 • Документооборот до 30 броя месечно
 • Осчетоводяване на 2 банкови сметки
 • Завеждане до 2 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 3 души
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 150.00лв./месец

 • Документооборот до 30 броя месечно
 • Осчетоводяване на 2 банкови сметки
 • Завеждане до 2 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 3 души
 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 250.00лв./месец

Пакет за фирми нерегистрирани по ЗДДС, занимаващи се с производство

Пакет за фирми регистрирани по ЗДДС, занимаващи се с производство

 • Документооборот до 50 броя месечно
 • Осчетоводяване на 1 банкова сметка
 • Завеждане до 8 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 5 души
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 220.00лв./месец

 • Документооборот до 50 броя месечно
 • Осчетоводяване на 3 банкови сметки
 • Завеждане до 8 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 5 души
 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП

ЦЕНА : 400.00лв./месец

Премиум пакет

 • Документооборот до 100 броя месечно
 • Осчетоводяване на 4 банкови сметки
 • Завеждане до 15 дълготрайни активи
 • ТРЗ и ЛС на персонал до 30 души
 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници
 • Осчетоводяване на ВОП и ВОД до 3 броя месечно
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
 • Обявяване на ГФО в Агенция по Вписванията
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Администриране на трудови и граждански договори
 • Издаване на заповеди за назначаване/съкращения
 • Издаване на осигурителни книжки
 • Регистрация и де-регистрация по ДДС
 • Подаване на документи в различни институции
 • Присъствие при данъчна ревизия
 • Консултации до 3 броя месечно в офиса на Д & С Консулт в г. Пловдив
 • Събиране на документи от офис на клиента

ЦЕНА : 1200.00лв./месец

Онлайн Счетоводство и Регистрация на фирми в Пловдив