Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Цени

Цени на счетоводни услуги в Счетоводна Кантора СК Консулт 11 ЕООД

Цени за абонаментно счетоводно обслужване

Брой документи на месец Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 100 лв. 120 лв. 150 лв.
от 21 до 40 док. месечно 120 лв. 140 лв. 180 лв.
от 41 до 80 док. месечно 150 лв. 180 лв. 210 лв.
от 81 до 120 док. месечно 170 лв. 200 лв. 240 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Фирми, регистрирани по ЗДДС
до 20 док. месечно 180 лв. 200 лв. 250 лв.
от 21 до 40 док. месечно 200 лв. 220 лв. 280 лв.
от 41 до 80 док. месечно 250 лв. 275 лв. 325 лв.
от 81 до 120 док. месечно 300 лв. 350 лв. 420 лв.
над 121 док. месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.  За над 5 осигурени лица се добавя такса според Тарифата за ЛС и ТРЗ услуги.
Ако фирмата се регистрира като ИНТРАСТАТ-оператор, към месечното възнаграждение се добавя такса по таблицата за интрастат-услуги .

ЦЕНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, НАЕМОДАТЕЛИ

Обработка на задълженията по осигуряване
Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент 25 лв.
До 5 души персонал по 10 лв. на човек
Над 10 души персонал по договаряне

За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100 лв., в зависимост от сложността.

За регистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

Брой документи Месечно възнаграждение
До 20 документа 80 лв.
От 20 до 50 документа 120 лв.
От 50 до 100 документа 150 лв.
Над 100 документа по договаряне

Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.

В абонамента е включено:

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното право;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, съгласно изискванията на КТ;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис;
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА.

ОБРАБОТКА НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ЛС И ТРЗ (PAYROLL)

Тази услуга се ползва в пакет с „Пълно абонаментно обслужване“ или самостоятелно. При клиенти с абонамент няма такса ангажимент и такса до 5 души персонал, това влиза в цената за абонаментното счетоводно обслужване. При повече персонал – към цената за счетоводно обслужване се добавя такса – по таблицата за ЛС/ТРЗ обслужване.

Ако искате да научите повече за услугата „Обработка на работни заплати“, посетете нашата секция Еднократно счетоводни услуги“.ТРЗ

Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент* 25 лв.
До 10 души персонал по 10 лв. на човек
Над 10 души персонал 100 лв. + 8 лв. за всеки следващ
Над 50 души персонал по договаряне

*Безплатно за клиенти с абонамент.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

ЦЕНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, НАЕМОДАТЕЛИ

Обработка на задълженията по осигуряване
Брой персонал Месечно възнаграждение
Такса ангажимент 25 лв.
До 5 души персонал по 10 лв. на човек
Над 10 души персонал по договаряне

За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100 лв., в зависимост от сложността.

За регистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

Брой документи Месечно възнаграждение
До 20 документа 80 лв.
От 20 до 50 документа 120 лв.
От 50 до 100 документа 150 лв.
Над 100 документа по договаряне

Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.

В абонамента е включено:

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното право;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, съгласно изискванията на КТ;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис;
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА.