Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Онлайн счетоводство

Импорт на банкови извлечения в счетоводен софтуер

Това е интелигентен и лесен за използване инструмент, който след като получи „суровите“ данни от конкретно банково извлечение, стартира автоматична обработка, в рамките на която обвързва фактурите с плащания, индикира бюджетни и други плащания и сглобява счетоводна контировка. В процеса на обработка, системата се учи от действията на счетоводителя като след всяко банково извлечение точността на намиране на данните и преценката за счетоводна контировка стават все по-големи. Повече за новата функционалност може да прочетете в статия „Банкови извлечения – конфигуриране и импорт в счетоводна програма

Как работи и защо е полезно

Осчетоводяването на движенията по банкови сметки често е трудоемка и монотонна задача, която кара счетоводителите да търсят алтернативни подходи за решаването й.

CONTROLISY осигурява интелигентен и лесен за използване инструмент, който след като получи „суровите“ данни от конкретно банково извлечение, стартира автоматична обработка, в рамките на която обвързва фактурите с плащания, индикира бюджетни и други плащания и сглобява счетоводна контировка. В процеса на обработка, системата се учи от действията на счетоводителя като след всяко банково извлечение точността на намиране на данните и преценката за счетоводна контировка стават все по-големи.

В зависимост от банката, в системата обикновено се добавят XML извлечения или такива, които са в MT940 TXT формат. Независимо, че тези формати не са подходящи за четене от потребител, на тяхна база системата автоматично генерира извлечения в PDF и XLSX формати, които могат да се използват от счетоводителите за допълнителна справка при нужда.

Списък на банките, с които работи CONTROLISY:

Банка Файл Бележки
Уникредит Булбанк XML Сваля се от уеб банкирането на Булбанк -> меню Сметки и карти -> подменю Движения и Обороти, избира се период, компания, чеква се „Покажи с детайли“, след което се натиска бутон „Изтегли“, като от менюто, което се отваря се избира „<> Запази като XML документ“.
Банка ДСК XML Сваля се от уеб банкирането на Банка ДСК -> Справки -> Извлечения за период/месец, избира се периода/месеца и се натиска бутон „Експорт към файл“, от който се избира опцията „Export to XML document“.
Пощенска банка XML Сваля се от уеб банкирането на Пощенска банка -> Сметки -> Конкретна сметка, натиска се бутон „Движения“, който отваря прозорец „Движения“, избира се период, чеква се опцията „Покажи с детайли“, след което се натиска бутон „Покажи“ и накрая се натиска „Запази като xml“.
Обединена българска банка XML Сваля се от уеб банкирането на ОББ -> Сметки и депозити -> Движение по сметка, чеква се опцията „Подробно извлечение“, избира се сметка и период и се натиска бутон „Изпълни“. След това се избира „.xml“ и се натиска „Експорт“.
Райфайзенбанк България XML Тази папка работи с XML файлове. Свалят се от уеб банкирането на РФБ -> Сметки -> Движения, избира се периода и се натиска бутон „Търси“, след което се натиска бутон „Запази като xml“ (</>).
Първа инвестиционна банка XML Сваля се от уеб банкирането на ПИБ -> Извлечения -> Извлечения по сметка, избира се сметка и период, след което се натиска бутон „Покажи“, а след това се кликва върху линка „Общо извлечение за периода“. След като се генерира привю на извлечението, навигира се до най-долната част на извлечението и се натиска бутон „XML експорт“.
Алианц Банк България MT940 в TXT Сваля се от уеб банкирането на Алианц Банк България -> меню Движения по сметка, след което се избира бутон „SWIFT MT940“, който се намира от ляво на бутон за принтиране над списъка с движения.

Нова версия на TEAMLOOK uploads for Android

Новата версия 2 на TEAMLOOK uploads for Android е вече налична за сваляне от Google play.

 • Направихме интерфейса по-удобен за работа
 • Приложението вече работи и на английски език
 • При снимане приложението огражда фактурата с рамка, така че след запис картинката се изправя, ако е снимана под ъгъл (подобно на сканиращо приложение за телефон)
 • Улеснена е процедурата при снимане на фактури, които имат повече от една страница

Новата версия на приложението можете да свалите от тук: Google play
ВЪПРОСИ:

  • Може ли да се използва старата версия на приложението?
   Да, може да продължите да използвате версия 1.
  • Има ли особености при инсталиране на версия 2?
   Ако сте инсталирали версия 1 и желаете да инсталирате версия 2 е необходимо да деинсталирате старата версия преди да започнете инсталацията на версия 2. Имайте предвид, че версия 2 няма да помни настройките на папки от версия 1!

Качване на файлове без логин в системата чрез web приложението TEAMLOOK Web uploads

Формата за ъплоуд се достъпва чрез уеб браузър, вкл. и през телефон, на адрес https://accounting.controlisy.bg/upload.php и е платформено независима (Windows, Android, Mac OS, iOS, Linux). Линк за достъп до приложението е наличен и под логин формата на CONTROLISY, бутон „Качи фактури“.

Изисква се регистрация с имейл и парола, като задължително е да се изпише 1 валиден токън на папка от CONTROLISY, до която новият потребител ще изпраща документи. Наличните в CONTROLISY потребители достъпват системата директно с потребителското име и парола, които имат, т.е. за тях не е необходима допълнителна регистрация.

След влизане в приложението, трябва да се създадат 1 или повече папки чрез указване на токън, който се взима по стандартния начин от конкретна папка в CONTROLISY. Ако потребителят е съществувал в CONTROLISY и е имал достъп до папки с активирани токъни, системата еднократно автоматично ще ги извлече.

След клик върху налична в приложението папка се показва форма за изпращане на файлове.

Потребителят може само да изпраща файлове към CONTROLISY и няма достъп до вече наличните в CONTROLISY документи.

Подробности за начина на конфигуриране и използване можете да прочетете в следната статия Полезни приложения, които работят с CONTROLISY

Качване на файлове без логин в системата чрез приложението TEAMLOOK uploads for Android

TEAMLOOK uploads for Android е приложение за Android, което изпраща документи до конкретни папки в CONTROLISY accounting без логин в системата. За да се използва TEAMLOOK uploads for Android е необходимо да се свали и инсталира от Google play.

След това трябва да разрешим конкретната папка да получава файлове, които са изпратени от TEAMLOOK uploads. Необходимо е да кликнем на бутон настройки горе в дясно и да изберем опцията „Ъплоуд към папка“. Показва се прозорец „Ъплоуд към папка“, в който променяме статуса на Активен и системата генерира токен.

Отваряме TEAMLOOK uploads for Android и от бутон Настройки създаваме нова папка, като въвеждаме име на папката, токен и адрес, като последните 2 копираме от прозорец „Ъплоуд към папка“ в CONTROLISY accounting. Името се въвежда свободно и трябва да е информативно спрямо характера на папката, например „Тест ООД, Покупки“.

В TEAMLOOK uploads for Android можем да конфигурираме множество папки. Когато качим файлове или снимаме с камерата на телефона, TEAMLOOK uploads for Android ни пита в коя папка от CONTROLISY accounting искаме да качим файловете и какъв е модела на качване – всички файлове в един документ или всеки файл в отделен документ. След това файловете се подреждат на опашка и трябва да натиснем бутон „Изпрати“, с което процесът на изпращане започва. Документите се поучават веднага в съотвентата папка в CONTROLISY accounting.

Подробности за начина на конфигуриране и използване можете да прочетете в следната статия Полезни приложения, които работят с CONTROLISY