Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Етикет: КИД

14 мар.
Счетоводство и Регистрация на фирми в Пловдив и онлайн за цяла България на ниски цени

Класификация на икономическите дейности

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) в сила за 2016г Код Наименование на икономическа дейност A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01.1 Отглеждане на едногодишни растения 01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена 01.12 Отглеждане на ориз 01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и […]