Онлайн регистрация на фирми, счетоводни и консултантски услуги

Етикет: Класификация на икономическите дейности

25 мар.
осигуряване през 2017

Осигуряване през 2017

Осигуряване на едноличните търговци/ЕТ/, собствениците,  управителите на търговски дружества/ЕООД,ООД/ Осигуряване на едноличните търговци, собствениците, съдружниците и управителите на търговски дружества   Управителите, собствениците на търговски дружества/ЕООД, ООД/ и едноличните търговци, земеделски производители /ЗП/ се осигуряват съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Посочената група лица спадат към т.нар. „самоосигуряващи се лица” по смисъла на Наредбата […]

23 мар.
Промени в Уведомлението по чл 62

Какво ще се промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

Какво ще се промени в Уведомлението по чл 62 ал.5 КТ ? Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето. Съществена промяна в Уведомление по чл.62 Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ В Държавен вестник брой: 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 […]

14 мар.
Счетоводство и Регистрация на фирми в Пловдив и онлайн за цяла България на ниски цени

Класификация на икономическите дейности

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) в сила за 2016г Код Наименование на икономическа дейност A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01.1 Отглеждане на едногодишни растения 01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена 01.12 Отглеждане на ориз 01.13 Отглеждане на зеленчуци, дини и […]